موضوعات

مَنــابـع و مَـآخــذ طــراحـی ســـؤالات آزمون سراسری ۱۴۰۱

معاونت آموزش متوسطه، جدول منابع و مآخذ طراحی سؤالات آزمون سراسری ۱۴۰۱ مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها را جهت ارسال به واحد های آموزشی، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

 بر اساس توافق نامه سه جانبه؛ معاونت آموزش متوسطه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سازمان سنجش و آموزش کشور، جدول منابع و مآخذ طراحی سؤالات آزمون سراسری ۱۴۰۱ مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها، به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ارسال شد. 

بر این اساس، مطابق توافق انجام شده سؤالات کنکور سراسری ۱۴۰۱ بر اساس کتب درسی  نظام جدیدآموزشی(۳-۳-۶) طراحی و اجرا خواهد شد. 

متن بخشنامه و جدول منابع کنکور۱۴۰۱ را اینجا مشاهده کنید.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش    

#اخبارواطلاعیه#آموزشی#آیین_و_دستورالعمل

#آموزش_و_پرورش#آموزش_عالی#سازمان_سنجش

#دوره_کارشناسی#دوره_کاردانی

#شیوه_نامه_ها#شیوه_نامه_اجرایی#آزمون_سراسری

#مشاوره_تحصیلی#دانشگاه#کنکور_و_دانشگاه#سایت_سنجش

#پاسخ_به_سوالات#هدایت_تحصیلی_شغلی

#پاسخ_به_سوالات_هدایت_تحصیلی_شغلی

#معرفی_کتاب_و_متون #پایه۱۲دبیرستان #کنکور

#منابع_و_مآخذطراحی_سؤالات_آزمون_سراسری۱۴۰۱

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید