موضوعات

«جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری»، عاملی برای تغییر شیوه تفکر و سبک یادگیری دانش آموزان …

 برگزاری جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری، باید در محصول نهایی یعنی دانش آموزان و تغییر شیوه فکر کردن و سبک یادگیری آن ها مؤثر باشد.

 – ۶۹تیم برگزیده از سراسر کشور در مرحله کشوری پنجمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری حضور داشته اند

 همکاران شرکت کننده در این جشنواره علاوه بر مشارکت در یک رقابت سالم علمی با هدف به نمایش گذاشتن توانمندی های حرفه‌ای خود، در راستای کیفیت بخشی به فرآیند های یاددهی و یادگیری و ترویج روش های خلاقانه در حیطه آموزش گام بر می دارند.

 – امیدواریم برگزاری این جشنواره کمک کند تا حرفه ای تر عمل کنیم و اثربخشی فعالیت های خویش را افزایش دهیم.

حرفه ای عمل کردن، بهره‌وری و اثربخشی کار معلم را افزایش می‌دهد، برگزاری این جشنواره ها به معلمان کمک می کند ضمن خود آگاهی در مورد توان حرفه‌ای خود آن را نقد و بهبود ببخشند، بهبود توان حرف های معلمی نیز عاملی برای بهبود کیفیت اثربخشی یادگیری دانش آموزان به شمار می رود.

– کیفیت بخشی به فرآیند یادگیری، آشنایی با روش های نوین تدریس و شناسایی و ترویج روش های خلاقانه از اهداف برگزاری این جشنواره است.

– نوآوری پیوند نزدیکی با خلاقیت و فناوری دارد. خلاقیت امری ذهنی است و وقتی به محصول تبدیل می شود نوآوری متولد می‌شود، لذا ابتدا باید معلم هایی داشته باشیم که از هنر خلاقیت های ذهنی در عرصه‌های مختلف بهره مند باشند.

 معلم ابتدا باید یادگیرنده خوبی باشد، نسبت به جمع‌آوری و طبقه‌بندی علمی اطلاعات همت کند، تا خلاقیت ذهنی داشته باشد و یادگیری خوبی ایجاد کند.

 – تلاش ما بهبود فرآیند هاست که آن تنها بخشی از نوآوری است. ما موظف هستیم دانش های مهارتی را آموزش دهیم؛ دانش هایی که ثبات در یادگیری ایجاد می کنند. لذا باید به دنبال روش‌های برویم که این دانش های را توسعه دهد تا دانش آموزان در یادگیری پایدار وارد شوند و مهارت یادگیری را بیاموزند، روش هایی که مبتنی بر مهارت و درگیری یادگیرنده در فرآیند آموزش هستند.

– دانش‌آموزان باید پرسشگر باشند و یادگیری عمیق داشته باشند و ایده های نوآورانه تولید کنند. برگزاری این گونه جشنواره‌ها باید در محصول نهایی یعنی دانش آموزان و تغییر شیوه فکر کردن و سبک یادگیری آن ها مؤثر باشد، باید کیفیت یادگیری دانش آموزان را از طریق برگزاری این گونه جشنواره‌ها را افزایش دهیم.

———————————————————————————————————————————————

علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در مراسم افتتاحیه مرحله کشوری پنجمین جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری به میزبانی استان خراسان رضوی ( گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش)

ویرایش توسط دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش

#اخبارواطلاعیه#آیین_و_دستورالعمل#آموزشی#آموزشی_علمی#علمی_پژوهشی

#مهارت_آموزشی#تکنولوژی_آموزشی#دانش_افزایی#جشنواره#همایش

#جشنواره_معلمان#تفکر_و_سبک_یادگیری#نوآوری_و_خلاقیت#مشارکت_علمی_پژوهشی

#جشنواره_نوآوری_در_فرآیندآموزش_و_یادگیری

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید