موضوعات

دستـــورالعــمـل الــــگــوی آمــــوزشـی – تربـیــتــی مــــدارس در شـــرایــــــط کـــرونـــــــا برای سـال تحصـیــــلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

متذکر می گردد :

۱-دستورالعمل الگوی آموزشی تربیتی مدارس در شرایط کرونا از طرف وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل و پیرو آن به تمام مناطق آموزش و پرورش و در نهایت به مدارس ابلاغ شده ، لازم الاجراست.

 ۲- می بایست تمام فرم های این دستورالعمل  از صفحه ۱۶ به بعد آمده است( به خصوص پیوست شماره الف/۳ ( در صفحه۱۸) زیر نظر مدیر مدرسه ، تکمیل و به اداره آموزش و پرور ارایه گردد. 

متن کامل دستورالعمل مذکور را  در ذیل قابل دانلو کردن است : 

الگوی آموزشی تربیتی مدارس در شرایط کووید۱۹-سال۱۴۰۱-۱۴۰۰

——————————————————————————————————————————–

#آموزش_و_پرورش#اخبارواطلاعیه#تعلیم_و_تربیت#پرورشی#آموزشی#آموزش_حضوری#مشاوره_روانشناسی

#بهداشت_و_سلامت#بهداشت_روانی#واکسیناسیون#واکسیناسیون_معلمان#واکسیناسیون_دانش_آموزان

#آیین_نامه_و_دستورالعمل#دستورالعمل_های_اجرایی#دستورالعمل_های_بهداشتی#پروتکل_های_بهداشتی

#آسیب_شناسی#کرونا#آسیب_دوره_کرونا#کرونا_فرصت_ها_و_تهدیدها#کرونا_و__یادگیری#کرونا_و__افت_تحصیلی

#مدرسه#بازگشایی_مدارس#کرونا#آموزش_مجازی#آسیب_فضای_مجازی

#هدایت_تحصیلی#مشاوره_تحصیلی#جبران_افت_تحصیلی#تحصیل_حضوری

#تقابل_آموزش_و_سلامت#تعارض_کرونا_و_بازگشایی_مدارس

#ستادملی_مقابله_با_کرونا#covid_schools

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید