موضوعات

شـــیــــوه نــامـــه «بــــرنـــــــــامـــه ویـــــــــــــژه مــــــــدرســـــــــــــه»

 به منظور عملیاتی سازی راهکار ۵-۵ سندتحول بنیادین و برنامه درسی ملی و در راستای سیاست کاهش تمرکز، شیوه نامه اجرایی «برنامه ویژه مدرسه» از سوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

 برنامه ویژه مدرسه بر اساس رویکرد فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزش های مهارت محور و بسط گستره فعالیت های پرورشی در سطح مدارس ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای و کاردانش به اجرا در می آید.

شیوه نامه «برنامه ویژه مدرسه» را از اینجا مشاهده کنید

«راهنما و الگوی برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه» را از اینجا مشاهده کنید

————————————————————————————————–

گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ شیوه نامه «برنامه ویژه مدرسه» به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها توسط سرپرست وزارت آموزش و پرورش 

 

#آموزش_و_پرورش#سرپرست_وزارت_آموزش_و_پرورش

#فرهنگی_تربیتی#فعالیت_های_پرورشی

#دوره_دبستان#مدارس_ابتدایی#دوره_دبیرستان#متوسطه۱#متوسطه۲#فنی_و_حرفه_ای#کاردانش

#اخبارواطلاعیه#آیین_و_دستورالعمل#تعلیم_و_تربیت#آموزشی#مهارت_آموزی#آموزش_مهارت_محور

#شیوه_نامه_ها#شیوه_نامه_اجرایی#شیوه_نامه_اجرایی_برنامه_ویژه_مدرسه

#سندتحول_بنیادین#راهکار_۵_۵_سندتحول_بنیادین_و_برنامه_درسی_ملّی

#راهنما_والگوی_برنامه_ریزی_درسی_در_سطح_مدرسه

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید