موضوعات
آخرین مطالب

کتاب توسعه مشارکت‌ها در آموزش‌وپرورش استثنایی

توسعه مشارکت در ابعاد مختلف در نظام تعلیم‌وتربیت ضرورتی انکارناپذیر است و چیستی و چرایی این امر از ابعاد مختلفی قابل‌بررسی و تبیین است. نظام آموزش‌وپرورش به‌عنوان پهن‌پیکرترین نظام اداری کشور که اولاً بیشترین کارکنان و نیروی انسانی دولتی را در خود جای‌داده است و ثانیاً ساختار اداری آن تا دورترین نقاط و نوار مرزی گسترش‌یافته است به یک نظام بروکراسی پهن‌پیکر درعین‌حال متمرکز و متصلب تبدیل شده است و خود موضوع تمرکز به‌عنوان یک چالش اساسی کنونی نظام تعلیم‌ و تربیت باعث ایجاد هنجار آفرینی، بخشنامه گرایی، مدیریت چندلایه به‌مثابه سری بزرگ بر پیکر لاغر خصوصاً مدرسه عامل جدی کاهش کیفیت و انگیزه گردیده است.

در سازمان عریض‌ و طویل آموزش‌ و پرورش روزبه‌روز روحیه مطالبه‌گری افزایش‌یافته و فرهنگ مسئولیت‌پذیری کاهش می‌یابد درحالی‌که بسط و گسترش مشارکت همه ارکان و اضلاع نظام درونی و بیرونی آموزش‌وپرورش مثل معلمان، دانش‌آموزان، کارکنان، مدیران، پیش‌کسوتان و نیز سازمان‌های عمومی و دولتی و خصوصاً اولیاء و مردم در نظام تعلیم‌وتربیت، نه‌تنها این چالش‌ها و مسائل را از بین می‌برد، بلکه هزینه‌های آموزش‌وپرورش را به‌شدت کاهش داده و نظام تعلیم‌وتربیت که امروزه به‌شدت گران اداره می‌شود را به سمت کاهش هزینه‌ها سوق می‌دهد.

 مشارکت در نظام تعلیم‌وتربیت بر ارتقای کیفیت، بسط عدالت، رشد هویت و تأمین منابع نقش انکارناپذیری دارد و بر همه مسئولان و برنامه‌ریزان فرض است که بر اساس آموزه‌های سند تحول بنیادین و اسناد فرادستی برای بسترسازی مشارکت، برنامه‌ها و اقدامات مؤثر طراحی و اجرا بگذارند.

با رویکرد گسترش مشارکت در ابعاد درون و برون‌سازمانی سال گذشته بسته تحولی توسعه مشارکت‌ها در آموزش‌وپرورش استثنایی تدوین و اجرایی شد.

 کتاب توسعه مشارکت‌ها در آموزش‌وپرورش استثنایی شامل چهارفصل مبانی نظری و قلمرو مشارکت در آموزش‌وپرورش، طرح‌های مشارکت محور در نظام آموزش‌وپرورش استثنایی، عملکرد سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در حوزه مشارکت و طرح هدایت هر دانش‌آموز یک تبلت هر تبلت یک کلاس می‌باشد.

———————————————————————————————————————

گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش‌وپرورش از ویدئو کنفرانس رؤسای ادارات استثنایی استان‌ها در نشست شورای راهبری

#آموزش_و_پرورش#سازمان_آموزش_و_پرورش_استثنایی#نشست_شورای_راهبری

#مشارکت_و_توسعه_درآموزش_پرورش#مشارکت_و_توسعه_درتعلیم_و_تربیت

#معرفی_کتاب_و_متون#آموزشی_پژوهشی#آموزشی_اداری

#مدرسه#مطالبه‌گری_مسئولیت_پذیری#فناوری_آموزشی

#تعلیم_و_تربیت#چالش_های_تعلیم_و_تربیت#شناخت_و_یادگیری
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید