موضوعات

برای نــخـــــــستیــــــــن بــــار دایـــــــــــره الـــــــــمــــعــــــــــــــارف «تـــاریخ یک صـــد سـاله تربیــت معـلّــــم» منتشر شد.

 

 میراث هر کشور در زمینه علم و دانش، مدیون معلم، مراکز تعلیم و تربیت و مراکز آموزشی است.

 انتشار تجربیات یک صد ساله تربیت معلم کشور، برای نخستین بار از سوی دانشگاه فرهنگیان :

– مجموعه دایره المعارف تاریخ تعلیم و تربیت کشور با تلاش و کوشش، استادان دانشگاه فرهنگیان در پردیس ها و ۳۲ مرکز این دانشگاه گردآوری شد.

– تا به امروز مجموعه متناظری در کشور سراغ نداریم که حاصل تجربیات یک صد ساله تربیت معلم را به طور خاص و منسجم، گردآوری و ارائه کرده باشد.

– زمان صرف شده برای جمع آوری این مجموعه نفیس را قریب به سه سال با مشارکت تعداد قابل توجهی از پژوهشگران دانشگاه فرهنگیان در استان ها و با محوریت معاونت پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه بوده است. متخصصان حوزه تدوین تاریخ نیز به عنوان ناظر بیرونی، در این مهم، ایفای نقش نمودند.

– مجموعه ۳۱ جلدی «تاریخ تربیت معلم ایران» را اثری بسیار متنوع و مشتمل بر مستندات، مدارک، محتوای برنامه های درسی، کتاب های درسی، معرفی سازمان، تشکیلات و ساختار تربیت معلم در استان ها  و همچنین مناسبات اداری و اجرایی یک صد ساله است.

– محققان تاریخ آموزش و پرورش، به ویژه تاریخ تربیت معلم، از مراجعه به این کتاب نفیس، بی نیاز نخواهند بود. چرا که برای تحلیل تاریخ تربیت معلم، مجموعه منتشر شده بهترین منبع است.

– دسترسی به سوابق، اسناد و مکتوبات را از جمله دشواری های کار برای گردآوری مجموعه ۳۱ جلدی تاریخ تربیت معلم در ایران است. در بسیاری از شهرستان ها به دلیل نبود منابع در مراکز تربیت معلم، نویسندگان کتاب به ناچار با مراجعه به پیشکسوتان، مطالب را در قالب تاریخ شفاهی گردآوری و در کتاب درج نموده اند.

– آرشیوهای موجود در مدارس و ادارات آموزش و پرورش کشور را از جمله منابع تأمین محتوای مجموعه ۳۱ جلدی تاریخ تربیت معلم ایران بوده است. بخشی از پیشینه تربیت معلم در استان ها از این طریق، گردآوری و تنظیم شده است.

– شمول کشوری در گستره جغرافیایی کشور امتیاز خاص این فعالیت بوده… این اقدام دارای شمول تاریخی در گستره یکصد ساله است. بنابراین منبع بسیار خوب و مطمئنی برای علاقه مندان، پژوهشگران و به ویژه سیاستگذاران حوزه تربیت معلم به شمار می رود.

————————————————————————————————————————–

حسین خنیفر،رئیس دانشگاه فرهنگیان (گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ازآیین رونمایی از مجموعه ۳۱ جلدی تاریخ تربیت معلم در ایران) ویرایش توسط دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش

#آموزش_و_پرورش#سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی#معلم

#معرفی_کتاب_و_متون#آموزشی_پژوهشی#تعلیم_و_تربیت#تربیت_معلم

#نشر_کتاب#خرید_کتاب#شناسه_ملی_کتاب#کتابخانه_ملی

#انتشارات_و_فناوری_آموزشی_سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

دایره_المعارف_تاریخ_یکصدساله_تربیت_معلم#دانشگاه_فرهنگیان

آیین_رونمایی_از_مجموعه۳۱جلدی_تاریخ_تربیت_معلم_در_ایران

#نکوداشت_و_تکریم_تربیت_معلم

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید