موضوعات

امــــکان حـضـــــــور مـــؤسـســـــات خــــوشـنـــــام در رونــــــــد تــهـیــــــه و تـــولیــــــد بستــــه‌هــای تربــیـــــت و یـــادگیـــــری 

 مؤسسات علمی و فرهنگی بیرونی که خوشنام و معتبر هستند و قصد آموزش دارند، می‌توانند محتواهای خود را در اختیار ما قرار دهند و ما نیز نام و آرم آنان را قید کنیم زیرا مالکیت معنوی به آنان تعلق دارد و این وظیفه ماست. این مسئله عیب ما نیست و عیب تنها زمانی شکل می‌گیرد که محتوایی مشکل ساز را تایید کنیم.

 در این راستا، مؤسسات تاجر صفت و منفعت طلب را باید مشخص کنیم تا بدانیم، چه مواجهه‌ای با آنان داشته باشیم. ما باید دقیقاً مشخص کنیم که مؤسسات خوشنام چیست و بر چه مبنایی تعریف می‌شوند لذا باید یک تصمیمی در این راستا گرفته شود. آنچه که من به‌عنوان خط قرمز مشخص می‌کنم در بخش خارج از کشور، توجه به مباحث سیاسی است و در داخل نیز دوری از مؤسسات تاجر صفت است.

 حضور معلمان مؤلف، هنرمند و نویسنده، در تدوین بسته‌های آموزشی جای خرسندی دارد و ما باید به رشد آنان کمک کنیم.

در بخش پایانی این جلسه، مراسم معارفه مهدی ایلکا به‌عنوان رئیس اداره حراست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.

—————————————————————————————————————————-

ماخذ :جلسه شورای پیگیری و اقدامات تحولی شنبه ۲۲ خردادماه/گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی/دکتر حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 

#آموزش و پرورش#معاونت_آموزشی_و_پژوهشی#سازمان_پژوهش_و_برنامه_ریزی_آموزشی

#آموزشی#اخبار_و_اطلاعیه#دانش_افزایی#تعلیم_و_تربیت#مدرسه#یادگیری#تالیف_کتاب

#کتب_درسی#تالیف_کتب_درسی#دوره_دبستان#دوره_دبیرستان#علمی_فرهنگی

#معرفی_کتاب_و_متون#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید