موضوعات

مشــاوره روان شناسی( ۲۸) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان… ۳- چـگونـه بایــد وظـایـف خانـه را به عهـده کودکـان گـذاشـت؟ (مقـــــالــه ۲۰ / ۱۸ : مــســـئـــولــیـّــــــت دادن در دوره ســنـــــی ۶ تا ۹ ســـال )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » ارایه می گردد. در این قسمت هجدمین آن تقدیم می شود. 
*در توضیحات زیر ؛ توصیه شماره ۴۳ از مجموعه مقالات این موضوع را می خوانید :

ضرورت مسئولیت دادن به کودکان این دوره برای رشد جسمانی 

نکاتی در مورد روش تعامل و برخورد با کودک در این دوره ارایه خواهد شد.تعامل قابل قبول از نظر روان شناسی، با آگاهی و تسط بر سطح رشد شناختی، عاطفی، اخلاقی و اجتماعی کودک امکان پذیر خواهد بود. 

تشریح مسئولیت‌هایی که کودکان ۶ تا ۹ سال می‌توانند به‌عهده بگیرند…

 

*یادآوری: درصورت تاربودن تصویر زیر ، ابتداءً برروی آن کلیک کنید وبعد آن را مطالعه نمایید.

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید