منو
موضوعات
آخرین مطالب

گزیده ی آیین نامه ها و دستورالعمل ها ( ۱۵ )بخش هدایت تحصیلی دوره متوسطه(قسمت۱۳)؛ صــدور نمون برگ هدایـت تحصیــلی مجــدد برای دانش آموز پایه نهم در شهریـورماه

در ادامه آشنایی با آیین نامه و دستور العمل ها ، قسمت۱۵ در مورد صدورنمونه برگ هدایت تحصیلی جدید در شهریور ماه برای دانش آموز پایه نهمی است که شرایط ورود به رشته مورد نظر را درخـردادماه کسب نـکرده است. برای این منظور باید بایـد نمرات کسب شده دانش آموز بعد از انتقال از سامانه دانا به پورتال همگام ، توسط مدیر مدرسه مشاهده و تأییدگردد تا امکان صدورنمونه برگ هدایت تحصیلی جدید در شهریور ماه برای دانش آموز پایه نهم فراهم گردد.

 توضیحات زیر  بادقت بخوانید.اگر سوال و ابهامی داشتید می توانید در زمان مشخص شده با ما تماس بگیرید. درصورتی که هریک ازتصاویر زیرتاربود بر روی آن کلیک کنید. (دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش)

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید