موضوعات
آخرین مطالب

در وضعیت کرونا: تدوین برنامه‌های آموزشی منعطف مدرسه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 برنامه‌های آموزشی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در شرایط موجود را برای سه وضعیت سفید، زرد و قرمز به صورت منعطف خواهد بود.

نقش صدا و سیما  : صدا و سیما نهادی است که می‌تواند در این موقعیت امید را به جامعه تزریق کند و اعتماد را در بین آحاد جامعه برای شروع مهری متفاوت ایجاد کند. 

برنامه‌های آموزشی منعطف متناسب با توجه به وضعیت کرونا در هر کدام از شهرها : منظور تامین امنیت و سلامت دانش‌آموزان ، برنامه‌های آموزشی منعطف برای وضعیت‌های سفید، زرد و قرمز طراحی شده است تا خللی در برنامه‌های تعلیم و تربیت به وجود نیاید. در فضای مجازی بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری را برای توسعه آموزش و پرورش با کیفیت را آماده کرده‌ایم.

برآین وضعیت موجود :  شرایط موجود به عنوان بهترین فرصتی است که می‌توانیم از آن برای تحولات ارزشمند در فضای تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

———————————————————————————————————-

مأخذ : علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش (  گزارش روابط عمومی و امور بین الملل معاونت پرورشی وفرهنگی )

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید