منو
موضوعات
آخرین مطالب

دوره ضمن خدمت آموزش ‌نرم ‌افزار ‌شاد


ثبت نام دوره ضمن خدمت آموزش ‌نرم ‌افزارتخصصی ‌شاد
در سایت مرکز برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی
– مدت دوره: ۶ ساعت
– ویژه: کلیه فرهنگیان
– کد دوره: ۹۹۵۰۶۷۶۷

این دوره به صورت الکترونیکی برگزار شده و رایگان برگزار می شود.
به آدرس : 

http://mbm.medu.gov.ir/

مراجعه نمایید. 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید