منو
موضوعات
آخرین مطالب

فراخوان مشارکت در تکمیل پرسشنامه بررسی میزان دسترسی دانش آموزان به فضای مجازی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش به منظور بررسی چگونگی استفاده و به‌کارگیری از ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی در زمان شیوع ویروس کرونا توسط معلمان در نظر دارد، در قالب پرسشنامه ای « تجارب اخیر معلمان در آموزش با استفاده از فضای مجازی و امکانات جانبی آن را دریافت و پس از بررسی و تحلیل در اختیار سیاست گذاران و دست اندرکاران نهاد آموزش و پرورش کشور قرار دهد

بخش اول این پزسشنامه شامل اطلاعات‌ پایه مرتبط با موقعیت حرفه‌ای معلمان  به صورت بسته پاسخ و بخش دوم حاوی اطلاعات‌ مرتبط با روایت تجربه زیسته از تدریس در فضای مجازی به صورت پرسش‌های باز با هدف ایجاد امکان توصیف تجارب و مشکلات معلمان گران قدر تنظیم شده است.

باور ما تعالی فکری و فرهنگی جامعه حاصل به اشتراک گذاری تجارب اندیشمندان عرصه تعلیم و تربیت است .

مزید امتنان است معلمان گران قدر با مراجعه به نشانی اینترنتی ذیل و با تکمیل و ارسال پرسشنامه مذکور راهنما و یاریگر جامعه تعلیم و تربیت کشور باشند .

نشانی کامل :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbg_y8HxH-ZQR3BqJ0QsyRjOK3eA63_eUJiIsc8wJPxTMkLA/viewform

نشانی کوتاه :

https://forms.gle/uAZ5bBfSTpMwKSu2A

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید