منو
موضوعات
آخرین مطالب

منابع و مأخذ طراحی سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ برای نظام قدیم و جدید

 دانلود ۵ صفحه منابع و مآخذ دروس عمومی و اختصاصی گروه های ریاضی ، تجربی ، انسانی :

 »»» توافق نامه منابع و مآخذ کنکور ۱۳۹۹

 »»»درصورت تار و ناخوانا بودن تصاویر فهرست منابع کنکور ارایه شده در زیر، به صفحه۶تا۹فایل اصلی پیک سنجش شماره۱۱۴۹دوشنبه مورخ۱۳ آبان۹۸به آدرس :

http://www.daneshschools.com/moshaver/?p=8678

مراجعه کنید : 

*تصویر منابع نظام قدیم بر اساس آخرین منابع در کنکور ۹۷ ( به نقل از پیک سنجش شماره ۱۱۴۹ دوشنبه مورخ ۱۳ آبان ۹۸ ) :


*تصویر منابع نظام جدید ( به نقل از پیک سنجش شماره ۱۱۴۹ دوشنبه مورخ ۱۳ آبان ۹۸ ) :

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید