منو
موضوعات
آخرین مطالب

اولویت های اصلی دو سال آینده آموزش و پرورش براساس ۸ محور استخراج شده از سند تحول به منظور شناسایی نقطه شروع و پیشران در آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین ، نقشه راه آموزش و پرورش است که توسط صاحب نظران با مشارکت متخصصان عرصه تعلیم و تربیت تدوین و تصویب شده است که راهبرد این سند در آموزش و پرورش ما را ناگزیر به شناسایی اولویت‌ها می‌کند و اینکه از چه نقطه‌ای باید شروع کنیم و پیشران ما برای تحول کجا است.

تربیت چند ساحتی، استقرار زیر نظام های سند تحول بر اساس ۶ زیر نظام، تقویت نهاد مدرسه، بهبود مدیریت در آموزش و پرورش، ارتقای جایگاه معلم در حوزه های مختلف شغلی، اجتماعی، منزلتی و معیشتی، عدالت آموزشی در جهت توسعه فرصت های کیفی آموزشی به عنوان حق هر دانش آموز، مشارکت موثر همه شرکای آموزش و پرورش، توجه به اقتصاد آموزش و پرورش در راستای پایدار کردن منابع آموزش و پرورش ۸ محور اولویت های اصلی آموزش پرورش براساس سند تحول است.

محور اول؛ تربیت تمام ساحتی

– تربیت تمام ساحتی مهم ترین ماموریت آموزش و پرورش است و در سند تحول بنیادین تربیت نسل نو در تربیتی چندساحتی است و رشد متوازن و متعادل ، توجه به همه ساحت‌ها است.

– اگر ماموریت آموزش و پرورش را در آماده کردن انسان‌ها برای پیشرفت و تعالی جامعه و خانواده و خودشان، مصونیت بخشی نسل در برابر تغییرات، ایمن کردن آنان در برابر یاس و نا امیدی، توسعه مجال کافی برای خلاقیت بدانیم، نیازمند آن هستیم که از تعلیم و تربیت حافظه محوری به سمت تعلیم و تربیت تمام ساحتی برویم.

– در تمام ساحت‌های سند تحول بنیادین نیازمند پرورش دانش آموزانی هستیم که ابعاد وجودی انسان در این ساحت‌ها تربیت پیدا می‌کنند و اگر چنین تربیتی وجود نداشته باشد، دانش آموزان پس از مدرسه در برآوردن نیازهای خود دچار مشکل می شوند.

– در پایان دوران آموزش عمومی دانش آموزان باید با حدی از توانمندی‌ها آشنا باشند و مهارت‌های پایه را داشته باشند و ارزیابی‌ها ‌و سنجش بخش کوچکی از این توانمندی‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

– در همین راستا ضرورت دارد به چگونگی شیوه سنجش و ارزشیابی توجه بیشتری شود و البته کنکور تمام نظام آموزشی کشور را گروگان گرفته است که در آن موضوع هم برنامه‌هایی برای اقدام داریم .

محور دوم؛ استقرار زیرنظام های سند تحول

-تحولات در شش زیرنظام پیش بینی شده است که می‌توان به تحولات در منابع انسانی، مالی، فضا، تجهیزات، برنامه درسی ملی و…اشاره کرد و به همین علت برای هریک از زیرنظام‌ها مسئولی تعیین می‌شود و در ادامه کار شورای هماهنگی زیر نظام‌ها برای اجرایی شدن سند را خواهیم داشت .

– مبنای ارزیابی مدیران در تمام سطوح آموزش و پرورش تحت عنوان اهداف زیر نظام‌های سند تحول بنیادین خواهد بود.

محور سوم؛ تقویت مدرسه

– در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفته که کافی نبوده است در حالی که باید مدرسه،کانون اصلی تعلیم و تربیت باشد وتمام اتفاقات تعلیم و تربیت، در مدرسه تجلی و تبلور یابد.

– اختیارات مدارس را افزایش خواهیم داد و مدیران را توانمند و ظرفیت آنها را افزایش می‌دهیم و به تنوع محیط‌های یادگیری خواهیم پرداخت چرا که کلاس بخشی از محیط یادگیری است و مکان‌های دیگر مدرسه و اتفاقات آن بخش دیگری از فرایند یادگیری است.

– به دنبال پیوند مدرسه و اجتماع هستیم چرا که آینده جامعه در مدرسه شکل می‌گیرد و هرچه پیوندها عمیق‌تر باشد هم افزایی‌ها گسترش پیدا می‌کند و اگر مدرسه کانون یادگیری است خانواده هم کانون دیگر یادگیری است و این دو باید همراه هم باشند.

– در اجرای طرح بوم به مدارس اجازه داده شده است دوساعت از برنامه درسی مدرسه را طراحی کنند تا برای حضور فعال‌تر دانش آموزان در زندگی جمعی استفاده شود. همچنین سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی باید توجه‌اش را بر این موضوع متمرکز کند تا این کار با رعایت استانداردهای لازم انجام شود.

– در انتخاب مدیران مدارس باید دقت شود. اگر مدیران به درستی انتخاب شوند هدف‌ها راحت‌تر اتفاق می‌افتد چرا که مدیر توانمند، کلید موفقیت ماست و عملکرد کل نظام آموزش و پرورش در مدرسه ارزیابی می‌شود .

محور چهارم؛ بهبود مدیریت

– مدیران توانمند تغییرات را مدیریت می‌کنند و اجرای سند تحول بنیادین نیاز به مدیریت توانمند است.

– راهی را باید بیابیم که چگونه می‌توانیم سند را اجرایی کنیم و به دنبال نقاط ثقلی باشیم که با آنها می‌توان اهداف سند را پایه‌ریزی کنیم.

– برای اجرای سند تحول همه ظرفیت‌ها و امکانات باید بسیج شود چرا که محور کارهای آموزش و پرورش تربیت و پرورش انسان است و باید ظرفیت انسانی و تعامل موثر با انسان‌ها به عنوان قابلیت ویژه در مدیریت آموزشگاهی توجه شود.

– صد سال است که مراکز تعلیم و تربیت معلم داریم و امروز باید به تربیت مدیران هم توجه شود و آموزش و پرورش به نحو ویژه‌ای تربیت مدیران را درنظر بگیرد چرا که احراز صلاحیت مدیران بسیار مهم است و نباید از استانداردها عدول شود .

– در کنار مدیریت آموزشگاهی مدیریت دارایی‌ها، اداری و مالی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

محور پنجم؛ ارتقای جایگاه معلم

– معلمان همچنان مورد اعتماد جامعه هستند و تمام کاستی‌ها در پرتو معلم توانمند برطرف می‌شود و در غیر این صورت نمی‌توانیم به اهداف نظام تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم البته باید بدانیم که معلم کارمند نیست که بتوان با قانون کارمندان دیگر، سنجیده شود.

– در بهره‌گیری از خدمات رفاهی اولویت به معلمان داده خواهد شد. در موضوع بیمه معلم بین آموزش و پرورش و سازمان‌های بیمه‌گر تعارضاتی وجود دارد لذا در نظر داریم با بیمه مرکزی در این خصوص جلساتی داشته باشیم و بررسی‌هایی صورت بگیرد.

محور ششم؛ عدالت آموزشی در جهت توسعه فرصت های کیفیت آموزشی

– یک جنبه عدالت آموزشی این است که امروز زمان توسعه کیفی آموزش است و والدین باید از امکان مدرسه کیفی‌تر برای فرزندان خود برخوردار باشند و تلاش می‌کنیم تا فاصله‌ها را در مناطق مختلف کاهش دهیم .

– ١۴میلیون و ۶٠٠ هزار دانش آموز تاکنون ثبت نام کرده‌اند که از این میزان در پایه اول ابتدایی ۱،۷درصد رشد داشته ایم که۴٨٠هزار نفر از دانش آموزان اتباع هستند و این نشان از تعهد ما برای دادن فرصت برابرآموزشی به همگان است .

– ۵٧٠ هزار کلاس درس در١١٠هزار مدرسه را خواهیم داشت که در۵٠ هزار مدرسه کلاسی‌هایی هستند که تعداد دانش آموزان کمتر از استاندارد کشوری است چرا که آموزش و پرورش به مناطق محروم نیز توجه دارد.

– در سال گذشته ١١ استان سطح برخورداری‌شأن از حد متوسط پایین‌تر بوده است و تمام توجه ما به مدارس دولتی خواهد بود. مدارس دولتی اولویت اصلی است و باید برای رسیدن آنها به سطح استاندارد تلاش کنیم و بازسازی انگیزه‌ها در راستای رقابت صحیح و سالم صورت بگیرد و مدارس تلاش کنند ظرفیت‌های بهتر از خود نشان دهند و کیفیت افزایش پیدا کند .

محور هفتم؛ مشارکت موثر همه شرکای آموزش و پرورش

– در مشارکت موثر ، همه عناصر سهیم در آموزش و پرورش باعث تحقق سند تحول بنیادین هستند. شوراهای آموزش و پرورش یکی از ظرفیت‌های خوبی است که برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت و سند تحول بنیادین می‌توان از آن استفاده کنیم چرا که شوراها شکل گرفته‌اند و ظرفیت‌های محلی را پوشش می‌دهند .

– خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار از بهترین سرمایه‌های مشارکت در آموزش و پرورش بوده‌اند و در این خصوص خیرین در سال جاری ١۵٠٠ میلیارد تومان را تقبل کرده‌اند و ما از فعالیت‌های خیرین حمایت می‌کنیم.

– انجمن اولیا و مربیان پیوند خانه و مدرسه را با روش‌های خلاقانه دنبال کند.

– جلب مشارکت حوزه و دانشگاه را در برنامه داریم .

محور هشتم؛ اقتصاد آموزش و پرورش

– اقتصاد آموزش و پرورش حالش خوب نیست که نیازمند مراقبت و توجه جدی است و مصمم هستم موضوع اقتصاد آموزش و پرورش و پایداری منابع آن را در دستور کار قرار دهیم. موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان در اقتصاد آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این مسیر از دکتر طیب نیا خواستم که به ما کمک کند.

– ابلاغ معلمان تا٩۶ درصد صادر شده است.

– ١۴٢میلیون عنوان کتاب چاپ شده است و با٧٠ درصد یارانه در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

– ٢٨هزار بازدید از مدارس انجام شده است و با پیگیرهای صورت گرفته استرداد وجوه غیر قانونی، لغو ابلاغ مدیر و یا لغو مجوز مدرسه انجام شده است.

– در مدارس غیردولتی سیاست هدایت، حمایت و نظارت را داریم و معیارهای آموزش و پرورش را در تمام سطوح مدارس دولتی و غیردولتی مورد توجه قرار خواهیم داد.
——————————————————————————————————————————————-
برگرفته از : نشست خبری محسن حاجی میرزایی ، وزیر آموزش و پرورش با اصحاب رسانه و خبرنگاران که به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس ( ویرایش و گزینش جملات توسط دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش – ج . ابراهیمی ) منبع :http://www.medu.ir/fa/news/item/921918/?ocode=1000000744

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید