منو
موضوعات
آخرین مطالب

نقش مدارس سمپاد ( استعدادهای درخشان) در اجرای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش و تربیت نیرو مطابق سند و پرورش انسان های جامعه پذیر

 

 

 

 

 

 

 

-همه ما باید روی یک برنامه واحد جلو برویم و آن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است ، به همین جهت طبق ساحت های ششگانه مسیر را دنبال می کنیم.

وظیفه سمپاد برای تربیت نیروی نخبه دوستدار نظام است. ما نباید دور تا دور سمپاد دژ بکشیم بلکه باید شرایطی فراهم شود تا سمپاد شناخته شود. از این رو فعالیت های انجام شده در قالب کمیته بهبود فرآیندهای المپیاد درحال انجام است و این مهم برای این است که فکر نکنیم سمپاد تافته جدا بافته است.

– ما تمام تلاش مان این است که نیروی خدوم تربیت کنیم، مطابق آنچه سند می گوید. در این راستاست که باید انسان هایی تربیت کنیم که جامعه پذیر باشند.

– یادمان باشد سمپاد دیگر سازمان نیست و مرکز است و ما نمی توانیم مستقل تصمیم بگیریم و این واقعیتی است که باید بپذیریم درسالهای اخیر تمام تلاش ستاد بر حیات سمپاد گذشت.

– اینکه تهران بیش از سایر شهرها مدال دارد به معنی بهتر بودن سمپاد در تهران نیست بلکه موقعیت جغرافیایی و پایتخت بودن تهران این مهم را ایجاد کرده است.

– اگر دانش آموز سمپادی تاریخ کشورش یا معارف اسلامی را نداند ایراد دارد.
– وجه تمایز ما با غیر انتفاعی ها در این است ما مُر سند را اجرا می کنیم و تفاوت ما با غیرانتفاعی درمدال آوری نیست.

( به نقل از : فاطمه مهاجرانی رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در نشست مدیران مدارس سمپاد شهر تهران )

————————————————————————————————-
مأخذ : http://www.medu.ir/fa/news/item/913865/?ocode=1000000813

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید