منو
موضوعات

یکی از شرایط ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان ؛ شناخت عوامل محیطی است.

  • تعریف ارتباط : ارتباط یک فرآیند پویا ،روان ، متحرک و همیشه در حال تغییر است  و در نهایت می توان گفت اکتسابی است. 

  •  تفاوت ارتباط کلامی با غیرکلامی :  ارتباطات کلامی در واقع همان ارتباطات شفاهی هستند و ارتباطات غیر کلامی غیر شفاهی است و ما در فرهنگ خود داریم که می گویند اعمال گویاتر از الفاظ هستند.

  •   لزوم ارتباط مدرسه با جامعه برای ارتقاء یادگیری : برای ارتقاء کیفیت یادگیری همه دانش آموزان می بایست  عوامل محیطی را بشناسند، جامعه پذیر وهم نوا با ارزش های اجتماعی ،  فرهنگی و  باورهای دینی و  ملی  باشند.

  •   راهبرهای بهبود ارتباطات در مدرسه :  ابزارهای نظارتی را می بایست  در مدارس برقرار نمود که مشارکت این افراد امکان پذیر شود و سه تیم در مدرسه ایجاد شود . تیم اول شامل آموزگاران ، والدین ، متخصصین حرفه ای و کارکنان غیر حرفه ای و تیم دوم،  به عنوان تیم حمایتی کارکنان و دانش آموزان تا برنامه های درون مدرسه و برون مدرسه را حمایت کند  و تیم سوم  والد و معلمین، .به این شکل که گروهی از معلمان و اولیا کنار هم می نشینند و درخصوص مسائل و مشکلاتی که در اجتماع و مدرسه وجود دارد  بحث و تبادل نظر می کنند.

کلید واژه ها :
#ارتباط #ارتباط_کلامی #ارتباط_غیرکلامی #ارتباط_مدرسه_جامعه #ارتقاءیادگیری #ارتباط_و_ارتقاءیادگیری #بهبودارتباط_در_مدرسه

برگزیده ای از  :  سخنان حسینی رئیس نهضت سواد آموزی منطقه ۱۵ در جلسه دوره آموزشی توانمند سازی مدیران مدارس کلیه مقاطع تحصیلی با موضوع مدیریت ارتباطات در مدرسه در روز یکشنبه مورخ ۱۰ /۹۸/۶

—————————————————————————————————————————-

مأخذ : http://www.medu.ir/fa/news/item/912493/?ocode=10004602

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید