منو
موضوعات
آخرین مطالب

غنی تر کردن هنر در هنرستان ها با آموزش هنر و رشد مهارت های هنری

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه، علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش که روز سه شنبه هفدهم تیرماه۹۸ در دانشگاه حضرت معصومه شهر مقدس قم و درجشنواره تجلیل از برگزیدگان کشوری مهارت های هنری هنرجویان هنرستانهای کاردانش کشور سخن می گفت، ضمن تقدیر از مدیران و هنر آموزان کشور، شناسایی استعدادهای هنری و ارزیابی مهارت های هنرجویان را از اهداف محوری جشنواره خواند و افزود:

-توجه به آموزش هنر و مهارت های هنری در هنرستانها در بلند مدت خزانه هنری کشور و ظرفیت های نیروی انسانی این عرصه را غنی تر ساخته و در نهایت شانس ظهور هنرمندان جدید در عرصه هنری کشور را افزایش می دهد.

– معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهداف دوره تحصیلی متوسطه در حوزه یادگیری هنر گفت:

– توجه به آموزش هنر و مهارت های هنری در هنرستانها در بلند مدت خزانه هنری کشور و ظرفیت های نیروی انسانی این عرصه را غنی تر ساخته و در نهایت شانس ظهور هنرمندان جدید در عرصه هنری کشور را افزایش می دهد.
-اگر در طول جریان یاددهی و یادگیری شاهد آن باشیم که هنرجویان قادرند با مطالعه آثار هنری رابطه آثار را با اقتصاد ، فناوری ،اخلاق و ارزش ها تبیین و آنها را بر اساس اصول زیبایی شناختی و ارزشی نقد و ارزیابی کنند در آن صورت آموزش های عرصه هنر به اهداف مورد انتظار نزدیک شده است.

– توانایی خلق اثر هنری در پرتو تقویت قدرت تخیل و ذوق هنری هنرجویان ، معیار دیگر تحقق اهداف دوره متوسطه در حوزه پیامدها خواهد بود. هنرجویان سرانجام باید بعد از تکمیل آموزش های مهارتی خود قادر شوند نقش هنر را به مثابه زبان مشترک میان انسانها تبیین کنند.

– تحقق اهداف ساحت تعلیم وتربیت در حوزه زیبایی شناسی هنری در قالب آموزش های هنرستانی که با موضوع هنر صورت می گیرد، تجلی بیشتری خواهد داشت.

– توجه به بعد زیبایی شناختی آثار هنری توجه به هنر از منظر ظاهر است در حالیکه باطن هنر را توجه به وجوه معرفتی هنر تشکیل می دهد. وجوه باطنی هنر بیانگر معرفت شهودی هنرمند و نوعی کشف و شهود است و هنرمند طی آن با شهود صورت های خیالی اشیاء در قالب تشبیه ، استعاره ، کنایه و غیره جلوه ای از حقیقت را خلق می کند و به نمایش می گذارد و این بعد همان چیزی است که در هنر اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و نهایتاً آنرا از دیدگاه غربی جدا می سازد ، دیدگاهی که در آن هنرمند با صورت های خیالی محسوس دست به ترکیب اشیاء و ابداع می زند در حالیکه محصول آن در عالم خارج به آن شکلی که او ابداع کرده است نیست.

– وقتی اثر هنری با معرفت شهودی دریافت می شود به این معناست که این باز آفرینی با فطرت آدمی پیوند داشته یا از آن سیراب می شود و اینجاست که وجه باطنی هنر بر ابعاد مهارتی وتکنیکی آن از نظر زمانی تقدم می یابد . قائلین به این دیدگاه معتقدند تقلیل هنر به فن و مهارت تعریف ناقصی از هنر است هرچند اثر هنری با مهارت و تکنیک تکامل می یابد اما چون از درون می جوشد پس هیچگاه از مهارت آغاز نمی شود. از این منظر هیچ اثر هنری شبیه دیگری نیست و به میزان تعداد هنرمندان ؛ تفاوت در آثار آنها وجود دارد.

-هنرمندان باید با توجه به منشاء مقدس هنر، مراقب باشند تا از مسیر حقیقی منحرف نشوند و برنامه ریزان آموزش و مجریان جشنواره های هنری نیز شناسایی و کشف استعدادهای هنری و قراردان آنان در مسیر تربیت را بر ارائه مهارت مقدم بدانند . زیرا با فرض استعداد است که آموزش مهارت و تکنیک موثرتر خواهد افتاد .

گفتنی است؛ در پایان این جشنواره از صاحبان ۶۴ اثر برگزیده هنرجویی، توسط مسئولین آموزش و پرورش تجلیل بعمل آمد.
—————————————————————————————————
مأخذ : http://www.medu.ir/fa/news/item/883198?ocode=100010876

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید