منو
موضوعات
آخرین مطالب

مدرسه یک هویت یکپارچه است و برنامه درسی اصل و محور است


به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، مددی مشاور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین در نشست مدیران مناطق شهرستان های استان تهران گفت:
– در سند تحول با یک چرخش عظیم از برنامه های پراکنده و جزیره ای به سمت برنامه های راهبردی و تجمیع شده روبرو خواهیم بود.

-یکی از عارضه های آموزش وپرورش ساختار اداری منفک و پراکنده می باشد… هنوز به یک الگوی سازمانی واحد، متمرکز و مطلوب در ساختار آموزش و پرورش دست نیافته ایم .

مدرسه را یک هویت یکپارچه است… ساختار نظام آموزشی و فرایند برنامه ریزی اجرایی ما باید به شکلی همسو و در یک راستا حرکت کنند تا به اهداف مورد نظر دست یابند.

– مدرسه در منطقه باید با یک روح واحد مواجه باشد نه یک سری واحدهای پراکنده…هماهنگی در اجرای برنامه ها، تجمیع بر اساس دوره های تحصیلی، رعایت منطق زمانی و اصل تلفیق از جمله فرایند هایی است که در سند تحول بنیادین به آن توجه ویژه شده است.

– در برنامه های معاونت های مختلف باید با این رویکرد حرکت کنیم که یک ساختار واحد، جامع و هدفمند مورد توجه باشد نه یک ساختار پراکنده و منفک از هم .

– تدوین کتب جدید باید بر اساس رویکردهای جدید شکل گیرد… باید در آموزش و پرورش تلاش کنیم تمام برنامه ریزی ها حول برنامه درسی صورت گیرد.

برنامه درسی را اصل و محور اصلی است… نباید فراموش کنیم بقیه برنامه ها پشتیبانی برنامه درسی رابر عهده دارند و سیاست گذاری اصلی از فرایند برنامه درسی آغاز می شود .

برنامه درسی تنها کتاب نیست … همگی عوامل و معاونت های مختلف باید باید با طراحی فعالیت هایی برنامه های درسی را در بستر کارگاهی به ظهور برسانند و در حقیقت مکمل برنامه درسی باشند.

– اداره منطقه در آموزش و پرورش حلقه وصل نظام اجرایی با مدرسه است… نیازهای عمومی مدارس باید در منطقه شناسایی و بومی سازی گردد. نقش منطقه در ساختار آموزش و پرورش را بسیار راهبردی است… منطقه با کشف و شناسایی نیازهای عمومی مدارس و حرکت در مسیر دستیابی و برآوردن این نیازها نقش کلیدی ایفا نماید.

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید