منو
موضوعات
آخرین مطالب

خدمات دندان پزشکی فرهنگیان و معلمان

سایت ثبت نام خدمات داندان پزشکی فرهنگیان و معلمان فرهنگیان کشور تا سقف ۷۰ میلیون ریال از خدمات دندانپزشکی استفاده خواهند کرد. در راستای طرح سلامت دهان و دندان، بر اساس توافق انجام شده بین شرکت گلوریت با تعاونی مصرف فرهنگیان کشور و وزارت آموزش و پرورش، کلیه فرهنگیان کشور، اعم از شاغل و بازنشسته

فرهنگیان کشور تا سقف ۷۰ میلیون ریال از خدمات دندانپزشکی استفاده خواهند کرد.

در راستای طرح سلامت دهان و دندان، بر اساس توافق انجام شده بین شرکت گلوریت با تعاونی مصرف فرهنگیان کشور و وزارت آموزش و پرورش، کلیه فرهنگیان کشور، اعم از شاغل و بازنشسته به همراه خانواده از تسهیلات مالی خدمات دندانپزشکی بهره خواهند برد.

برای استفاده از خدمات دندانپزشکی لازم است متقاضیان در سایت کلیک کنید :

https://glorit.ir/landing/medu-registration/?ref=tlgMedu?utm_source=tlgMedu-channel&utm_medium=post&utm_campaign=medu-registration

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید