موضوعات

ادامه پاسخ به سوال هدایت تحصیلی(عمومی – شماره ۲۱۸) : ظـرفیت پـذیـرش۸۵% رشته های دانشگاهی براساس سوابق تحصیلی ، شامل چه رشته هایی است؟ و چگونه است؟ ( قسمت۲ )

پاسخ تفصیلی این سوال را با ارایه مستندات آن، بعد از پاسخ کوتاه ، با دقت و حوصله بخوانید و در صورت سوال و ابهام با ما تماس بگیرید. (اگر تصاویر زیرمبهم و تار بود، بر روی آن کلیک کنید.
پاسخ کوتاه:
پذیرش ­حداقل۸۵% بـدون نـیاز به شرکت در کنکور و فقط با مـلاک معـدل کتبـی­ دیپلم داوطلبان انجام خواهد شد.از سال ۱۳۹۸ و بعـد از آن ؛ پـذیرش مستقیماً، توسط فرخوان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رعایت قوانین و مقررات از جمله سهمیه بندی ها و ظرفیت تعیین شده و با تأیید سازمان سنجش، انجام می شود.داوطلب مـی‌تواندبه چنـدین دانشگاه یا مؤسسه درخواست پذیرش دهد  ولی در نهـایت فقـط می‌تواند در یــک رشته اجازه ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهد. شرایط و ضوابط پذیرش در دانشـگاه آزاد اسلامی، فنی ­وحرفه ای و جامع علمی کاربردی (کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) مطـابق با ضـــوابــط  سایـر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همـزمان با پذیرش آن ها ، اعـلام خواهد شد.
پاسخ بیشتر را در ذیل بخوانید.

دیدگاه‌های این مطلب