موضوعات

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر  IELTS ، GRE ، TOEFL و …           می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که با تبلیغات و وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب اقدام به کلاهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را برای اطلاع متقاضیان یادآوری می نماید:

۱- تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قبلاً مجری آزمون ، از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشند؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ( بخش آزمون های بین الملل ) نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.

۲- با داوطلبانی که مرتکب تخلّف شوند، برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از ۲ تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیّت اقدام به ثبت نام در یکی مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

۳- مراکز برگزاری آزمون ها موظّف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت تخلّف، مجوز آنان لغو می گردد.

۴- داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و در آن شرکت کنند و تخلّف آنان (حتی پس از دریافت مدرک) اثبات گردد، برابر مقرّرات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت ۲ تا۱۰سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ )جرم تلقّی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از متخلّفان برای صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیّه مراحل ثبت نام آزمون ها ، بایستی شخصاً توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم   رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلّف در این زمینه، با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد. (*)

—————————————————————————————————–
(*) به نقل از : پیک سنجش شماره ۱۱۰۴ / دوشنبه / مورخ ۱۹ – آذر ۹۷

دیدگاه‌های این مطلب