روز: ژانویه 25, 2012

نمونه آئین نامه های انضباطی مدارس

نمونه ۱ ( آئین نامه ی انضباطی یکی از مدارس ایرانی خارج از کشور) تعهد نامه اخلاقی انضباطی دانش آموز متعهد به اجرای قوانین مدرسه و موازین اسلامی است و نسبت به انجام همه موارد زیر تعهد دارد:  هر روز به موقع (حداقل ۱۵ دقیقه قبل از شروع مراسم صبحگاهی) در مجتمع حضور داشته …

نمونه آئین نامه های انضباطی مدارس ادامه »