ویژه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه اولین مسابقه مقاله خوانی با موضوع علوم اعصاب شناختی ویژه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه همزمان با چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی برگزار می گردد. هر کدام از دانش آموزان می تواند یکی از مقالات زیر را انتخاب کرده و روز مسابقه، مقاله‌ی ...

به زودی نشریه دانش آموزی دبیرستان با پویایی بیشتر و گروه های قوی فعالیت خود را از سر خواهد ...