موفقیت دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دانش در چاپ مقاله حوزه بیوتکنولوژی پنجمین کنکره ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موفقیت دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دانش در چاپ مقاله حوزه بیوتکنولوژی پنجمین کنکره ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۹ و ۳۰ اردیبهشت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

محققین:

امین نونهال

سید امیر رضا بهبهانی

سید نیما مبصری

 

این کنگره را دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواداولیه دارویی برگزار می کند

این مطلب دارد بدون نظر