سایت کامپیوتر ؛

با مدرن ترین و بروزترین سیستم های رایانه

و اساتید مجرب 

ظرفیت : ۳۰ نفر