قهرمانی مسابقات بسکتبال منطقه ۳ تهران آذرماه ۹۷

قهرمانی مسابقات هندبال منطقه ۳ تهران آذرماه ۹۷

افتخارات ورزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶