مقام قهرمانی مسابقات ربوکاپ آسیا – اقیانوسیه 

آذرماه ۱۳۹۷

قهرمان مسابقات ربوکاپ ۲۰۱۷

قهرمانی مسابقات رباتیک امیرکبیر

علی برخورداریان مقام سوم مدال برنز المپیاد ریاضی کشوری سال تحصیلی ۹۵-۹۴

هیربد شیخی مقام سوم و مدال برنز المپیاد سلول های بنیادی کشوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶

افتخار آفرینی دانش آموزان دبیرستان دانش در مرحله اول المپیاد های علمی و ادبی کشور سال تحصیلی ۹۶-۹۷

گزیده ای از موفقیت های تیم رباتیک دبیرستان غیردولتی دانش دوره دوم