حیاط اصلی:

دارای محیط برای بازی های

فوتبال – بسکتبال و والیبال

دارای سالن مطالعه پیش دانشگاهی

دارای کلاس برای زبان آموزان B

حیاط ورودی:

دارای روابط عمومی

دارای دفتر مشاوره پش دانشگاهی

دارای محیط برای بازی پینگ پنگ