آدرس :

تهران – اتوبان صدر – خروجی منظریه – خيابان عرفاتي – خيابان منظريه جنوبي – نبش كوچه گل دوم پلاك ۴۱

 تلفن

۲۲۵۷۳۴۶۵-۲۲۵۷۳۴۶۶

 شماره دورنگار

۲۲۵۵۱۵۸۸–منطقه ۳ تهران

 آدرس ایمیل :

Highschool@daneshschools.com

آدرس ما روی نقشه