افتخار آفرینان کنکور ۱۳۹۷ دبیرستان غیردولتی دانش

افتخار آفرینان تیم رباتیک دبیرستان دانش

افتخار آفرینان کنکور ۱۳۹۶ دبیرستان غیردولتی دانش

افتخار آفرینان المپیاد مرحله اول ۹۵ دبیرستان غیردولتی دانش

کسب مقام نایب قهرمانی تنیس روی میز در مسابقات منطقه ۳ تهران

کسب مقام نایب قهرمانی شطرنج در مسابقات منطقه ۳ تهران

کسب مقام سوم والیبال در مسابقات منطقه ۳ تهران