لينك‌هاي مربوط به مؤسسه دانش

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

مؤسسه‌ دانش

كانون احسان دانش

دبستان غيردولتي دانش

دبيرستان غيردولتي دانش دوره اول (قلهك)

دبيرستان غيردولتي دانش دوره اول (هدایت)

 

اطلاعاتی درباره‌ی مدرسه

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

حیاط مدرسه: دارای مساحت ۱۸۰۰ مترمربع …

سالن‌های مدرسه: سالن غذاخوری – مطالعه‌ی دوازدهم …

آزمايشگاه: ۲ محيط آزمايشگاه براي آزمايشگاه زيست و…

سایت و سیستم های هوشمند : ۳۸ عدد

کلاس: ۱۸ عدد

تعداد دانش‌آموزان: ۲۶۴