معرفی مدرسه
  •  پرورش انسان هايي متعهد و متخصص ، دلسوز براي ملت ايران و ميهن اسلامي.
  • آموزش دروس دبيرستان در سطحي وسيع تر از كتب درسي.
  • ايجاد زمينه براي بروز استعداد هاي فني ، هنري ، علمي ، ادبي.
  • آشنايي با حداقل يك مهارت فني در كنار درس.
  • ايجاد موقعيت براي شركت دانش آموزان در مسابقات منطقه اي، استاني و كشوري.
  • تقويت باور هاي مذهبي.
  • اضافه كردن ساعت درس تربيت بدني و ايجاد مهارت حداقل در يكي از رشته هاي ورزشي واليبال، بسكتبال، فوتبال، جودو، شنا و پينگ پنگ.

اخبار فرهنگی

اخبار ورزشی

اخبار هنری