پایه دهم

ریاضی 1

نام و نام خانوادگی : محمدرضا بهرادمهر 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

سابقه کار آموزشی : 11 سال 

هندسه 1

نام و نام خانوادگی : علی پور حسن 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی متالورژی

سابقه کار آموزشی : 28 سال 

فیزیک 1

نام و نام خانوادگی : احمد حسنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی آزمایشگاه علوم

سابقه کار آموزشی : 28 سال 

شیمی 1

نام و نام خانوادگی : مسعود خوش طینت

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی محض

سابقه کار آموزشی : 25 سال 

زیست شناسی 1

نام و نام خانوادگی : کوروش صدفی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زیست شناسی

سابقه کار آموزشی : 25 سال 

ادبیات فارسی 1

نام و نام خانوادگی : محمدمهدی حیدری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سابقه کار آموزشی : 27 سال 

عربی 1

نام و نام خانوادگی : فرشاد خلیلی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات عرب

سابقه کار آموزشی : 20 سال 

دینی 1

نام و نام خانوادگی : مصطفی امیری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد الهیات

سابقه کار آموزشی : 15 سال 

زبان انگلیسی 1

نام و نام خانوادگی : مجید امینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

زبان انگلیسی 1

نام و نام خانوادگی : همایون همدانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

تربیت بدنی 1 ـ آمادگی دفاعی

نام و نام خانوادگی : سید حسن تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

برنامه نویسی

نام و نام خانوادگی : آقای حسینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر

سابقه کار آموزشی : 12 سال 

تست و حل تمرین شیمی 

نام و نام خانوادگی : عرفان مزینانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی معدن 

سابقه کار آموزشی : 5 سال 

دکمه بازگشت به بالا