کادر آموزشی

مدیریت

نام و نام خانوادگی : علیرضا اقبالی 

مدرک تحصیلی : دکترای مديريت آموزشی

سابقه کار آموزشی : 27 سال 

دکمه بازگشت به بالا