رد کردن لینک ها

کادر آموزشی دبیرستان دوره اول دانش2

سال تحصیلی 98-97

ریاضی هفتم و هندسه نهم

قاسم فلاح

33 سال سابقه تدريس در مدارس تيزهوشان، هما و سپاه و دانش

تاليف 5 جلد كتاب در هندسه

فناوری نهم

سیدسعید صادقی

ليسانس حرفه و فن

33 سال سابقه تدريس

23 سال فعاليت در مجموعه دانش

ادبیات هفتم و هشتم

سعید رضایی

كارشناسي زبان و ادبيات فارسي

30 سال سابقه ي تدريس

فناوری هفتم

علی لطف آبادی

ليسانس حرفه و فن

30 سال سابقه تدريس

17 سال فعاليت در مجموعه دانش

اجتماعی هفتم

مهران گلیاری

ليسانس مطالعات اجتماعي

30 سال سابقه تدريس

14 سال فعاليت در مجموعه دانش

ریاضی و فیزیک نهم

امیراسماعیل برزگری

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك

10 سال سابقه تدريس و فعاليت در مجموعه دانش

ریاضی هشتم

وحید تقوی

مهندس مكانيك

10 سال سابقه تدريس

9 سال فعاليت در مجموعه دانش

ادبیات هشتم و نهم

مجید قدمیاری

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

11 سال سابقه همكاري با موسسه دانش

دینی نهم

محمد صادقی

كارشناسي ارشد مشاوره

علوم هفتم

مهدی صالحی راد

ليسانس مديريت، كارداني علوم تجربي

25 سال سابقه تدريس

12 سال فعاليت در مجموعه دانش

تاریخ هشتم و نهم

محمدمهدی موسی خان

كارشناسي مطالعات اجتماعي

22 سال سابقه تدريس

8 سال فعاليت در مجموعه دانش

دینی هشتم

مهران اشترانی

 ليسانس الهيات

18 سال سابقه تدريس

هنر هفتم و هشتم

علیرضا بابایی

كارشناسي هنرهاي تجسمي و نگارگري

6 سال سابقه تدريس

5 سال فعاليت در مجموعه دانش

دینی هفتم و عربی

محمدجواد فکری

ليسانس الهيات و معارف اسلامي

4 سال همكاري با مجموعه دانش

10 سال فعاليت در مدارس منطقه 2 و 3 و جزيره كيش

بسکتبال و فوتبال

امید پورعلی

فوق ديپلم تربيت بدني و مربی درجه 1 بسکتبال

11 سال سابقه تدريس

8 سال فعاليت در مجموعه دانش

تفکر و سبک زندگی نهم

محمدمهدی نائینی

كارشناسي ارشد مهندسي عمران

4 سال فعاليت در مجموعه دانش

تفکر و سبک زندگی هفتم

مصطفی نورعلی

10 سال فعاليت در مجموعه دانش

3 سال فعاليت در مدارس منطقه 3

زبان A

سیدمحمد پورهاشمی

كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي

11 سال سابقه تدريس

10 سال فعاليت در مجموعه دانش

قرآن

مرتضی کریمی

كارشناسي علوم قرآن و حديث

15 سال سابقه تدريس

7 سال فعاليت در مجموعه دانش

تفکر هشتم و فوتبال نهم

محمدامیر امیری

مهندس مكانيك

3 سال فعاليت در مجموعه دانش

3 سال فعاليت در مدارس منطقه 12

والیبال

امیرمهدی رحیمی

مهندس مكانيك

3 سال فعاليت در مجموعه دانش

مربي درجه2 و داور درجه3 فدراسيون واليبال

زبان B

علی اکبر ایمانی

دكتراي زبان شناسي از دانشگاه تكنولوژي مالزي

2 سال فعاليت در مجموعه دانش

8 سال سابقه تدريس

فناوری هشتم

مهدی صفری

فوق ديپلم مديريت

6 سال سابقه تدريس

4 سال سابقه برگزاري كلاس هاي پژوهشي

مشاور تحصیلی نهم

مصطفی محمدی

فوق ليسانس مشاوره

4 سال همكاري با مجموعه دانش

رایانه هفتم

حسام الدین پریدری

ليسانس مديريت

5 سال سابقه همكاري با مجموعه دانش

زبان A

رضا جعفری طادی

كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي

8 سال سابقه تدريس

مدرس كانون زبان ايران

اجتماعی هشتم و نهم

سید محمدحسین حسینی

كارشناسي ارشد علوم سياسي

رایانه هشتم و نهم

سیدمجتبی رضویان

ليسانس مهندسي كامپيوتر

5 سال سابقه تدريس

فیزیک هشتم

محمدرضا رهبرنیا

فوق ليسانس مهندسي مكانيك

خطاطی هفتم و هشتم

علی مقدم حیدری

كارشناسي گرافيك

7 سال فعاليت در مجموعه دانش

شیمی هشتم

شهریار صالح نسب

ليسانس مهندسي برق

8 سال سابقه تدريس در مدارس مختلف

مؤلف كتاب هوشمند فيزيك

شیمی نهم

حجت عبداللهی

فوق ليسانس فرآوري محصولات غذايي

2سال سابقه همكاري با مجموعه دانش

6 سال تدريس در كانون فرهنگي آموزش

زبان B

امیر احمدگلی

كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي

8 سال سابقه همكاري با كانون زبان ايران

3 سال فعاليت در مجموعه دانش