رد کردن لینک ها

کادر اداری دبیرستان دوره اول دانش2

سال تحصیلی 98-97

مدیریت

عیسی گودرزی

كارشناسي حسابداري

11 سال فعاليت در مجموعه دانش

7 سال فعاليت در مدارس مناطق 1، 3 و 5

معاونت انضباطی

علیرضا پرنوش

كارشناسي مديريت

18 سال فعاليت در مدارس مناطق 1 و 3 و 12 و 14

معاونت آموزش

امیراسماعیل برزگری

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك

10 سال فعاليت در مجموعه دانش

معاونت IT

وحید تقوی

مهندس مكانيك

10 سال فعاليت در مجموعه دانش

2 سال فعاليت در مدارس منطقه 14

معلم راهنمای هفتم

مصطفی نورعلی

10 سال فعاليت در مجموعه دانش

3 سال فعاليت در مدارس منطقه 3

معلم راهنمای هشتم

محمدامیر امیری

ليسانس مهندسي مكانيك

3 سال فعاليت در مجموعه دانش

3سال فعاليت در مدارس منطقه 12

معلم راهنمای نهم

محمدمهدی نائینی

كارشناسي ارشد مهندسي عمران

4 سال فعاليت در مجموعه دانش

مسئول رسانه

سیدعباس سیدابراهیمی

كارشناسي ارشد اديان و عرفان

5 سال فعاليت در مجموعه دانش

معاونت فرهنگی

سیدعلی موسوی فر

كارشناسي صنايع

2 سال فعاليت در مجموعه دانش

3 سال فعاليت در مدارس منطقه 3

دفتردار

محمدتقی حلاج

كارشناس معارف اسلامي

4 سال فعاليت در مجموعه دانش

16 سال فعاليت در مدارس مناطق 3 و 12 و 15

روابط عمومی

محمد فدایی

فوق ديپلم مديريت اداري

4 سال فعاليت در مجموعه دانش

خدمات

کوروش کوهی

8 سال فعاليت در مجموعه دانش

خدمات

ناصر اکبری

5 سال فعاليت در مجموعه دانش