رد کردن لینک ها

کادر اداری دبیرستان دوره اول دانش۲

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

معلم راهنمای هفتم

مصطفی نورعلی

10 سال فعالیت در مجموعه دانش

۳ سال فعالیت در مدارس منطقه ۳

معلم راهنمای هشتم

محمدامیر امیری

لیسانس مهندسی مکانیک

۳ سال فعالیت در مجموعه دانش

۳سال فعالیت در مدارس منطقه ۱۲

معاونت آموزش

امیراسماعیل برزگری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

۱۰ سال فعالیت در مجموعه دانش

معاونت انضباطی

علیرضا پرنوش

کارشناسی مدیریت

۱۸ سال فعالیت در مدارس مناطق ۱ و ۳ و ۱۲ و ۱۴

مدیریت

عیسی گودرزی

کارشناسی حسابداری

۱۱ سال فعالیت در مجموعه دانش

۷ سال فعالیت در مدارس مناطق ۱، ۳ و ۵

روابط عمومی

محمد فدایی

فوق دیپلم مدیریت اداری

۴ سال فعالیت در مجموعه دانش

دفتردار

محمدتقی حلاج

کارشناس معارف اسلامی

۴ سال فعالیت در مجموعه دانش

۱۶ سال فعالیت در مدارس مناطق ۳ و ۱۲ و ۱۵

معاونت فرهنگی

سیدعلی موسوی فر

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

۳سال فعالیت در مجموعه دانش

۴سال فعالیت در مدارس منطقه ۳

مسئول رسانه

سیدعباس سیدابراهیمی

کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

۵ سال فعالیت در مجموعه دانش

معلم راهنمای نهم

محمدمهدی نائینی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

۴ سال فعالیت در مجموعه دانش

خدمات

ناصر اکبری

5 سال فعالیت در مجموعه دانش

خدمات

کوروش کوهی

8 سال فعالیت در مجموعه دانش

بازگشت به بالای صفحه
رفتن به نوار ابزار