رد کردن لینک ها

عمومی

کلاس آشپزی

کلاس آشپزی

امروز آخرین جلسه کلاس آشپزی در نوبت اول بود. طبق هماهنگی که جلسه قبل با بچه ها داشتیم، هر یک از ایشان

پیکاسو های دانشی-شماره۴

پیکاسو های دانشی-شماره۴

هنر دست دانش آموزان عزیز زیر نظر دبیر محترم طراحی، جناب آقای بابایی پارسا پرهیزکار پارسا پرهیزکار سیدامیر حسان اقدسی سیدامیر حسان

پیکاسو های دانش-شماره۳

پیکاسو های دانش-شماره۳

هنر نمایی دانش آموزان عزیز سید دانیال تقوایی مهدی ستاری پارسا الماسی نوید داوری آرین خیرخواه آرین خیر خواه امیر یحیی ستوده

پیکاسو های دانشی – شماره۲

پیکاسو های دانشی – شماره۲

هنر طراحی و خوشنویسی دانش آموزان عزیز زیر نظر اساتید محترم جناب آقایان فخار و بابایی شارمین دولتشاهی علیرضا رضایی سام ذوالفقاری