رد کردن لینک ها

هفتمین جلسه کلاس های انتخاب – سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

اشتراک گذاری

بازم چهارشنبه
کلاس انتخاب
کلی آموزش و علم جدید
از سیال غیر نیوتنی تا تابع فاصله
با گزارش تصویری هفتمین هفته با ما همراه باشید:

تنیس روی میز:

DSC_0287

مربی گرامی جناب آقای سبحان آموزش انواع سرویس، پیچ بغل(پهلو)، پیچ زیر،پیچ رو و ترکیبی را در دستور کار داشت.

DSC_0289

برنامه نویسی مقدماتی:

DSC_0297

کد نویسی پروژه picture viwer در دستور کار جناب آقای تقوی قرار داشت.

DSC_0301

برنامه نویسی پیشرفته:

DSC_0271

جناب آقای برزگری نوشتن تابع فاصله بین رباط و نقطه را آموزش دادند.

DSC_0272

پیشتازان:

DSC_0303

در کلاس پیشتازان جناب آقای موسی خان راجع به آموزش گرفتن نبض و اجزای مهم آن به توضیحاتی پرداختند.

DSC_0305

فیلم سازی:

DSC_0265

تست عوامل پروژه در کلاس جناب آقای ابراهیمی صورت پذیرفت.

DSC_0263

مهارتهای کارگاهی:

DSC_0296

جناب آقای لطف آبادی به آموزش ساخت پایه و ادامه ساخت چهار چوب مسی پرداختند.

DSC_0292

تئاتر:

DSC_0284

جناب آقای فتحی تمرین صحنه های قبل و تمرین فن بیان را در کلاس خود مطرح نمودند.

DSC_0285

آزمایشگاه زیست:

DSC_0275

در کلاس آزمایشگاه زیست جناب آقای تقوی مسابقه مربوط به دستگاه های بدن را از کتاب مورد نظر انجام دادند.

DSC_0274

زبان آلمانی:

DSC_0278

جناب آقای مومن خانی در کلاس تقریبا خصوصی زبان آلمانی به اتمام درس دوم و حل تمارین باقی مانده پرداختند.

DSC_0279

آزمایشگاه فیزیک و شیمی:

DSC_0269

سنجش ویتامین C و سیال غیر نیوتنی توسط جناب آقای فروزنده دل انجام گرفت.

DSC_0268

و اینگونه هفته هفتم این کلاسها پایان پذیرفت.