رد کردن لینک ها

کاراگاهان دانش 2- شماره 6

اشتراک گذاری

جواب هفته پیش:

و کارآگاهانی که جواب درست دادند(10 امتیاز به حسابشان واریز شد):

جواب صحیح کارآگاهان 5

 • آقای سرکرده ای        پایه    هفتم
 • آقای زحمتکش                 پایه   هفتم
 • آقای ربیعی                     پایه    هفتم
 • آقای رضویان               پایه    هفتم
 • آقای رضایی            پایه    هفتم
 • آقای رودباری        پایه   هفتم
 • آقای فرمند            پایه   هشتم

  مورد بررسی این هفته:

  به علت اعتراض کارآگاهان خبره به اینکه چرا پرونده های آسانی در نشریه می گذارید. کارشناسان تصمیم گرفتند، این هفته بدون شرح عکس را در معرض گارآگاهان مخفی و حرفه ای قرار دهند.دانش آموزان زرنگ، مکان این عکس را شناسایی کرده و تا دوشنبه به آقای فکری تحویل دهند.

 • لطفاً همه جای مدرسه، حتی حیاط مدرسه را بگردید!!!

به گفتگو بپیوندید