رد کردن لینک ها

اردوی یک روزه کارتینگ – پینت بال

اشتراک گذاری

24 تیر ماه

اردوی یک روزه به ورزشگاه آزادی

ساعت 8:45 از مدرسه به سمت ورزشگاه راهی شدیم.

DSC_0001

DSC_0002

DSC_0006

DSC_0009

DSC_0010

DSC_0011

DSC_0012

DSC_0013

DSC_0014

DSC_0015

DSC_0016

DSC_0017

DSC_0018

DSC_0019

DSC_0020

DSC_0021

DSC_0023

DSC_0024

رسیدیم ورزشگاه

قرار شد 3 تا گروه 20تایی بشیم برای پینت بال

قبل از گروه بندی مسئول بخش کارتینگ برای توضیحات تکمیلی با یک دستگاه اتومبیل حاضر شدند.

DSC_0025

DSC_0028

DSC_0033

DSC_0034

DSC_0035

DSC_0036

DSC_0037

DSC_0039

DSC_0041

DSC_0042

DSC_0043

توجیهات مربیان محترم و گروه بندی…

DSC_0046

DSC_0048

DSC_0050

DSC_0051

DSC_0054

DSC_0056

DSC_0057

DSC_0059

بچه ها به ترتیب گروه بندی لباس های مخصوص پینت بال رو به تن کردند و برای یک مبارزه دوستانه وارد زمین مسابقه شدند.

DSC_0064

DSC_0075

DSC_0080

DSC_0081

DSC_0082

DSC_0083

DSC_0084

DSC_0085

DSC_0086

DSC_0088

گروه ها که از پینت بال خارج می شدند با مربی به سمت زمین کارتینگ حرکت میکردند و در گروه های شش نفره به رقابت میپرداختند.

DSC_0093

DSC_0094

DSC_0095

DSC_0102

DSC_0105

DSC_0106

DSC_0108

تیم ها به تفکیک توسط جناب آقای امیری به مسئول بخش کارتینگ گزارش می شد و اسامی دانش آموزان برای تعویض لباس و آمادگی رقابت اعلام می شد.

DSC_0109

DSC_0114

از زمین مسابقه که خارج می شدند به بازی های کامپیوتری می پرداختند.

DSC_0117

DSC_0124

DSC_0129

DSC_0130

DSC_0131

DSC_0132

DSC_0133

DSC_0134

DSC_0135

DSC_0137

حسابی که انرژی ها سوخته بود نیاز به مواد خوراکی بین بچه ها دیده می شد!!!

DSC_0138

DSC_0139

DSC_0141

DSC_0142

DSC_0144

DSC_0145

DSC_0147

DSC_0149

DSC_0158

DSC_0162

DSC_0163

DSC_0164

 

خلاصه چون خیلی اردوی پر هیجانی بود استقبال زیادی از اردو شد.

صرف ناهار برنامه بعدی بود.

البته به دلیل قطعی برق و ناهماهنگی که بابت دیر آماده شدن غذای دانش آموزان ایجاد شد، برنامه های اردو طبق زمانبندی از پیش تعیین شده اجرا نشد و بچه ها فرصت کافی برای شنا در استخر شهید باهنر را نداشتند. به همین جهت راهی مدرسه شدیم!

ساعت 16:15 رسیدیم مدرسه

زمین فوتبال و میز های فوتبال دستی و پینگ پنگ در اختیارشان بود.

ساعت 17:30 به همراه خانواده های محترم راهی منزل شدند.

لازم به یادآوری است برنامه استخر در اردوی بعد برای دانش آموزان حاضر در اردوی کارتینگ و پینت بال رایگان می باشد :)