رد کردن لینک ها

گزارش روز چهارم جشنواره فجر

اشتراک گذاری

امروز تو مدرسه غوغا بود

انقدر هیجان داشت که جدی نگران بعضی ها شدم…

شور و نشاط همه جای مدرسه رو فراگرفته بود…

برای همه عجیب بود

نکته جالب اینجاست که همسایه های مدرسه هم داشتن از ساختمون های اطراف بازی ها رو دنبال می کردند

با گزارش تصویری 16 بهمن ماه همراه ما باشید:

اول عکس فوتبال پایه های هشتم و نهم:


میریم سراغ فوتبال پایه های هشتم و هفتم:

و در نهایت زنگ تفریح سوم – بازی فوتبال پایه های هفتم و نهم:

زنگ ظهر نوبت والیبال و بسکتبال شد.

در والیبال تیم منتخب مدرسه نیز در نهایت با تیم دبیران محترم نیز بازی کردند.

 

در والیبال :                                                               در بسکتبال:

مقام اول = پایه نهم                                                   مقام اول= پایه هشتم

مقام دوم = پایه هشتم                                              مقام دوم = پایه هفتم

مقام سوم = پایه هفتم                                              مقام سوم = پایه نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گفتگو بپیوندید