رد کردن لینک ها

کاراگاهان دانش 2- شماره 5

اشتراک گذاری

با عرض سلام؛ خدمت تمامی دانش آموزان و افرادی که فعالیت کارآگاهان را پیگیری می کنند.

به علت آزمون ترم اول و برگزاری اردوها؛ کارشناسان این قسمت برای بررسی های جنایی بین المللی به سرزمین های دور شمالی!!! سفر کرده بودند.

بعد از برگشت، آثار جدیدی بر روی در و دیوار مدرسه مشاهده کردند. گزارش آنها حاکی از انسانهای فضایی می باشد.

در تحقیقات به عمل آمده، بر روی بعضی اشیاء!! آثار کشیده شدن دگمه آستین آنها برجای مانده است!!!!!

لطفاً کارآگاهان عزیز با توجه به درست مصرف کردن از کاغذ، تکه ی کاغذ کوچکی انتخاب کرده و به زبان عربی(به علت اینکه آدم های فضایی به زبان عربی مسلط نیستند) تا روز دوشنبه به آقای فکری تحویل دهید.

آثار دگمه:

در ضمن اسامی کارآگاهان برنده و 2 نمونه از نتایج آنها به شرح ذیل می باشد.10 امتیاز هم به حسابشان ریخته شده است.

 • آقا نوری      پایه    هفتم
 • زحمتکش      پایه   هفتم
 • مرتب          پایه    هفتم
 • ربیعی                پایه    هفتم
 • سرکرده ای   پایه    هفتم
 • رادفر       پایه   هفتم
 • سعیدی    پایه   هفتم
 • موسوی      پایه  هفتم
 • رودباری      پایه  هفتم
 • حیدرخانی  پایه  هشتم
 • حسین زاده پایه هشتم
 • عبدی نژاد             پایه هشتم
 • پهلوان افشار پایه هشتم
 • احسان محمدی پایه هشتم
 • مرکزی پایه هشتم
 • کاشانی پایه هشتم
 • گلنار پایه هشتم
 • خجسته پایه هشتم
 • بلال  پایه هشتم

شاید دوست داشته باشید

به گفتگو بپیوندید