رد کردن لینک ها

کاراگاهان دانش 2- شماره 9

اشتراک گذاری

متأسفانه هیچ یک از کارآگاهان، مکان سرنخ هفته پیش را پیدا نکردند.

مکان: پایین پله های طبقه ی دوم به سمت همکف ،زیر تابلو عکس دانش آموزان

کارآگاهان عزیز؛ دانش آموزان در روز فقط 2 بار  از این محل رد می شوند.

اگر کمی با دقت گوش دهید، صدای زنگ تلفن را در این مکان زیاد می شنوید!!!!

جواب را تا دوشنبه به همان صورت قبل به دست آقای فکری برسانید.

به گفتگو بپیوندید

رفتن به نوار ابزار