رد کردن لینک ها

کاراگاهان دانش 2- شماره 7

اشتراک گذاری

جواب کارآگاهان شماره 6

پشت درخت کنار اتاق جناب آقای فدایی

کارآگاهانی که توانسته بودند با تحقیقات گسترده مکان را پیدا کنند:

آقایان: سرکرده ای،رضویان،مخملباف،ربیعی،رضایی،رازفر،زحمت کش،رودباری،بهزادی از پایه هفتم و

آقایان:گلنار،فرمند،حسین زاده،حسینی محجوب،خالقی،خلیقی و رضایت از پایه هشتم جواب های صحیح را بصورت رمزی ارسال کردند.

به حساب این کارآگاهان 10 امتیاز واریز خواهد شد.

مورد جنایی این هفته:

این عکس حاصل تیر اندازی دیشب با دشمنان علم و دانش بوده است. این افراد بعد از ناکام ماندن و مبارزه سر سختانه با عوامل و نیروهای مخفی!! مدرسه دانش2 متواری شدند.

مسئولیت این حمله را گروه جهل و نادانی قبول کرده اند.

لذا دستور به کارآگاهان قوی دانش 2 داده می شود که این آثار را تا پنجشنبه ی هفته ی آینده به آقای فکری برسانند. در ضمن دقت داشته باشید در موقع بررسی در را ببندید که سوز به داخل نیاید!!!

به گفتگو بپیوندید