رد کردن لینک ها

کارآگاهان 3 دانش2

اشتراک گذاری

جواب کارآگاهان دانشی در جلسه قبل که بصورت مخفیانه به دست آقای فکری رسید؛(ستون بغل شومینه بود)

کاراگاهان نمونه جلسه پیش

آقای صدرا سرکرده ایی و رودباری       از پایه ی هفتم

آقای فراز فردمند                             از پایه ی هشتم

این 3 نفر از کارشناسان 10 امتیاز به حسابشان واریز خواهد شد.

و حالا……….

متأسفانه بعد از کالبد شکافی معلوم شد که شست پای مقتول در این مکان رفته و به علت سوختگی سر شست کشته شده است!!!!!!

از شما کاراگاهان زبر دست می خواهم این مکان را در مدرسه بیابید.

توجه: مواظب رایحه خوب و بعد از آن متأفن باشید!!!!!!!!!

جواب را به صورت کاغذ تا شده و خاکی شده به فرمانده فکری برسانید.

به گفتگو بپیوندید