رد کردن لینک ها

پیکاسو های دانشی2

اشتراک گذاری

 

از جمله فعالیت های هنری که دانش آموزان پایه هفتم به صورت فعال زیر نظر استاد بابایی انجام می دهند، طراحی است.

حاصل فعالیت برخی از دانش آموزان در این رشته هنری به صورت گزارش تصویری خدمتتان ارائه میگردد.

با ما همراه باشید:

 

DSC_0014

مانی بشر زاد…

 

DSC_0015

آرتین پهلوان افشار…

 

DSC_0091

سید دانیال قاضی میر سعید….

 

DSC_0092

شهراد جودی….

 

DSC_0094

کامیار فرهت نیا…

 

DSC_0096

ارشیا خالقی….

 

DSC_0097

علیرضا حاجی اربابی….

 

DSC_0099

علیرضا حاجی اربابی….

 

DSC_0090

مانی بشر زاد….

 

DSC_0100

محمد متین رضایت….

 

DSC_0129

پارسا خلیلی طاری….

 

DSC_0130

ارشیا خالقی….

 

DSC_0131

علیرضا حاجی اربابی….