رد کردن لینک ها

پیکاسو های دانش-شماره3

دانش آموزان عزیز پایه هفتم و هشتم روز های چهارشنبه تحت تعلیم کلاس طراحی زیر نظر استاد بابایی و کلاس خوشنویسی توسط استاد مقدم می باشند

بخشی از آثار هنری برگزیده به صورت مدون به نظر شما می رسد

طراحی های این گزارش در ماه آذر قلم خورده است

ارشیا خالقی

هومان حسین پور

نوید خجسته

امید ارشدی

علیرضا حاجی اربابی

سیدپارسا حسینی محجوب

سیدپارسا حسینی محجوب

امیرعلی رفیقدوست

امیر حسین ربیعی

علیرضا حاجی اربابی

هومان حسین پور

محمدپارسا دوست محمدی

ارشیا خالقی