رد کردن لینک ها

پیکاسو های دانشی3

اشتراک گذاری

قسمت سوم:

حاصل کار هنرمندان دانشی در کلاس طراحی

دانش آموزان عزیز در کنار کار آموزشی خود زیر نظر استاد مجرب جناب آقای بابایی به خلق هنر های طراحی میپردازد.

گزارش تصویری این هنر نمایی در دی ماه و بهمن ماه:

هومن حیدرخانی:

2d2fb32b-763a-4440-8868-5f2b79efc318

فراز فرمند:

5c44731d-8f1d-44db-8b7a-3d4bf4f2b1eb

علیرضا حاجی اربابی:

6e516989-a3fc-49dc-bff0-ac37dc88ecfb

محمد مهدی خورشیدی:

 

0920f2f5-6174-4aee-a57a-c59682247b9d

 

aea0da9c-7b97-4701-98e4-b50d4e882898

علی ندیری:

b758d0c5-a082-4867-8135-7f489589fecb

ali nadiri

علیرضا گلنار:

ali reza golnar

احسان محمدی:

ehsan mohamadi

هیربد لواسانی:

hirbod lavasani

فراز فرمند:

farmand

کوروش کفشکنان:

korosh kafsh kanan