رد کردن لینک ها

پیکاسو های دانشی – نیم سال تحصیلی اول سال97

اشتراک گذاری

در طول سال تحصیلی دانش آموزان عزیز تحت نظر دبیران محترم هنر مشق طراحی و خوشنویسی می کنند.

بخشی از آثار دانش آموزان طراحی زیر نظر استاد بابایی:

ارشیا خالقی

ارشیا خالقی

آریا دارابی

سید پارسا مهر حسینی

علیرضا رضایی

فواد فکری

مانی بشر زاد

مانی بشر زاد

مانی بشر زاد

مانی شاه محمدیان

محمد علی آقا نوری

محمدعلی آقا نوری

نوید خجسته

نیما عبدالله زاده

هومان حسین پور

هومان حسین پور

به گفتگو بپیوندید