رد کردن لینک ها

مؤسسه فرهنگی آموزشی دانش پیش ثبت نام واحدهای آموزشی خود را آغاز نموده است.

 

شرايط  ورودي پایه هفتم :

  • معدل نوبت اول : خيلي خوب
  • نمره رياضي نوبت اول : خيلي خوب
  • نمره انضباط نوبت اول: خيلي خوب

ـــ پذیرش بصورت مصاحبه ای بوده، زمان حضور برای مصاحبه متعاقبا از طریق پیامک و یا ایمیل به اطلاع خواهد رسید.

 ـــ مدرسه دانش در سال تحصیلی جدید ۹۹-۹۸ برای ورودی پایه هفتم در دو واحد دانش قلهک و دانش۲  پذیرش خواهد داشت.

 

برای آشنایی بیشتر می توانید سایت مدارس دانش را ملاحظه فرمائید :

الفسایت دبیرستان دانش ۲ دوره اول

ب: سایت دبیرستان دانش قلهک  دوره اول

جهت پیش ثبت نام فرم زیر که شامل ۴ مرحله می باشد را تکمیل نمایید.

register2