رد کردن لینک ها

پژوهشگران هشتم – قسمت اول

اشتراک گذاری

قرار بوده دانش آموزان پایه هشتم ده عدد از وسایل الکتریکی موجود در منزل را مشخص کرده، برچسب روی آنها را مطالعه نموده و مواردی که متوجه می شوند را بنویسند.

مثلا با داشتن ولتاژ و جریان، توان را حساب کنند. یا با داشتن توان، مقاومت و جریان را محاسبه کنند.

اهداف این پروژه:
1. استفاده از آموزه های تئوری در موارد کاربردی
2. درک میزان مصرف وسایل مختلف در منزل و صرفه جویی در برق
3. تعامل دانش آموزان با اولیای خود و استفاده از علم و تجربه آنها
4. ارائه و گزارش تجربیات کسب شده توسط دانش آموزان به سایرین، با کمک نرم افزارهای مختلف
5. افزایش انگیزه در دانش آموزانی که در کارهای عملی نسبت به کارهای تئوری موفق تر عمل می کنند.

 

 

Untitled

Untitled1

نمونه هایی از فعالیت دانش آموزان  :star:

0c9cc4d5-326f-4f4b-9f06-f79fef282edc

5eea89d2-2952-4e62-ab79-9e8ce32575e1

5602a066-768a-4b87-aef7-170a0d0c904c

511188d8-592c-452e-8c43-3de3af3b3b17

663943d0-d47b-4786-b444-1fceb30657b5

03782583-6ad7-4ed7-8ffc-76374620b398

e5e7c5a8-1395-4f2a-8eca-6d3202018b20

 

برای مشاهده نمونه آزمایشات انجام شده توسط دانش آموزان، می توانید به کانال فیزیک هشتم مراجعه نمایید.

 

به گفتگو بپیوندید